banuwa banuwa banuwayo!

banuwa banuwa banuwayo!

neni alano, neni alano, neni

alano, banuwa, alano, alano

Banuwa 5x