Kleine klompjes op de straat

Hoor ze klepperen in de maat

‘k Vraag me af waarheen dat gaat

Kleine klompjes ‘s avonds nog zo laat

Klompendans