Thula thula thula baba

Thula thula thula sana

Thula thula thula baba

Thula thula thula san

Thula thu' thula baba, thula sana

Thul' u babuzo buya ekuseni

Thula thu' thula baba, thula sana

Thul' u babuzo buya ekuseni


Sobe si khona abanye beshoyo

Bethi buyamtwana ubuye lekhaya

Sobe si khona abanye beshoyo

Bethi buyamtwana ubuye lekhaya

Thula thula thula baba

Thula thula thula sana

Thula thula thula baba

Thula thula thula san

Thula thu' thula baba, thula sana

Thul' u babuzo buya ekuseni

Thula thu' thula baba, thula sana

Thul' u babuzo buya ekuseni


Sobe si khona abanye beshoyo

Bethi buyamtwana ubuye lekhaya

Sobe si khona abanye beshoyo

Bethi buyamtwana ubuye lekhaya

Thula thula thula baba

Thula thula thula sana

Thula thula thula baba

Thula thula thula san

Thula thula thula baba

Thula thula thula sana

Thula thula thula baba

Thula thula thula san

Thula Baba
Thula Baba PB